Restauranti

NJË OAZ E PAPRITUR NE QYTET

 

 

KUALITETI është pika jonë e përbashkët, një përvojë universale.

Brendia e restaurantit krijon ndjenjën e madhështisë te përkryerës dhe mbi te gjitha ndjenjën e te qenit i veçantë nga bukuria përreth. Gjithçka e dizajnuar ne stilin mbretërore me hapësirën e mjaftueshme për gëzimet tuaja familjare (1500 ulëse). Me sallën për konferenca me sallën për takime ditore dhe për te qene i shërbyer e ushqyer si askund tjetër. Menu e begatë tradicionale dhe ndërkombëtare, shërbim profesional, kualitet i garantuar dhe cilësi e lartë.
Ejani dhe binduni se ushqimi është kënaqësi dhe jo vetëm nevoje e njeriut. Shërbimi është profesionalizëm dhe përvojë e krijuar me vite. Gjithçka me çmime te standardit aktual ne Kosove.

Galeria